Subsidies culturele manifestatie

Subsidies voor culturele manifestaties willen jongeren laten deelnemen aan het kunstgebeuren en ook jonge artiesten en beginnende gezelschappen meer kansen bieden om op te treden.

Voorwaarden

 • Enkel voor erkende Geelse jeugdwerkinitieven en de Geelse jeugdraad
 • Uitgekeerd na ontvangst van verslagformulier en de nodige documenten
 • Mag niet plaatsvinden tijdens de schooluren of in schoolverband
 • Aanvrager moet mede-organisator zijn
 • Moet plaatsvinden in Geel
 • Moet toegankelijk zijn voor alle ge├»nteresseerde kinderen en jongeren
 • Kunstvormen:
  • Vocale muziek
  • Kleinkunst en cabaret
  • Toneel
  • Dans
  • Poppenspel
  • Kinderanimatie
 • Enkel voor artiesten die bovenlokaal optreden, geen lokale groepen

Procedure

Volgende zaken moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd:

 • ingevuld verslagformulier culturele manifestatie
 • kopie van contract met artiest of gezelschap
 • kopie van factuur voor voldaan

Er worden 2 betalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt van november tot april, de tweede heeft betrekking tot de maanden mei tot oktober. Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts éénmaal per periode een aanvraag indienen.

Bedrag

 • 75% van het honorarium en reiskosten┬ávan artiesten, met een maximum van 500 euro