Subsidies vernieuwende programmatie

Subsidies voor vernieuwende programmatie richten zich op het verbreden en differentiëren van de programmatie van activiteiten en evenementen voor kinderen en jongeren.

Het wil jeugdwerkinitiatieven aanzetten om vernieuwende artiesten, gezelschappen, bands… naar onze stad te halen en te experimenteren met hun programmatie.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ook de werkelijke (mede)organisator van de manifestatie zijn.
 • Het jeugdwerkinitiatief, dat een aanvraag tot subsidiëring wenst te doen, contacteert vooraf de artiest of het gezelschap.
 • Activiteiten georganiseerd tijdens de schooluren of in schoolverband komen nooit in aanmerking voor financiële steun.
 • De activiteit of evenement dient plaats te vinden in Geel.
 • De activiteit of evenement moet toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren.
 • De keuze van de programmatie moet gebeuren binnen de volgende kunstvormen:
  1. instrumentale en vocale muziek;
  2. kleinkunst en cabaret;
  3. toneel en theater;
  4. dans;
  5. poppenspel;
  6. kinderanimatie.
  7. Het stadsbestuur kan per gezelschap of artiest het aantal gesubsidieerde manifestaties beperken.
 • Men kan beroep doen op:
  1. Gevestigde groepen of artiesten;
  2. Beginnende groepen of artiesten: noodzakelijke voorwaarden zijn dat het gezelschap in de huidige samenstelling minder dan twee jaar bestaat.
 • Gelegenheidsgroepen of artiesten die éénmalig optreden of die duidelijk tot een vereniging behoren en uitsluitend voor deze vereniging optreden, komen niet in aanmerking.
 • De plaatselijke (mede)organisator is verplicht een speciale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een brandverzekering af te sluiten, voor zover alle risico’s verbonden aan het inrichten van de manifestatie niet door zijn of zijn (mede)organisators (gewone) verzekeringen gedekt zijn.

Procedure

Vooraf melden

 • Elk evenement moet voor inspectie van een gemeentelijke ambtenaar toegankelijk zijn, vandaar dat elke wijziging aangaande datum, plaats, uur, … onmiddellijk (en minstens één week voor de manifestatie) gemeld moet worden.

Subsidie aanvragen 

 • De organisator stuurt binnen de 30 dagen na de activiteit of evenement
  • het ingevulde verslagformulier 
  • een kopie van het contract, dat werd afgesloten met de artiest of het gezelschap
  • een kopie van de factuur, voor voldaan

Bedrag

De stad subsidieert 1 manifestatie per jaar per organisatie

 • voor 75 % van het ereloon en de reiskosten van de artiesten, het gezelschap, kunstenaar;
 • De maximale subsidie per activiteit bedraagt 500 euro.