't Origineel

't Origineel is een plaats waar mensen uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en een brug kunnen slaan naar de lokale samenleving. We moedigen mensen aan om te participeren aan gezamenlijke initiatieven.

Voor wie?

't Origineel biedt plaats aan mensen met een migratie - achtergrond om te experimenteren met 'zich verenigen'. Er wordt geen lidgeld gevraagd. Wel een engagement om samen met anderen de goede werking van het huis te bewaren in een bewonersvergadering en om deel te nemen aan gezamenlijke initiatieven.

't Origineel staat in principe open tot samenwerking met iedereen.

Meer info

Wil je graag Nederlands leren schrijven en spreken?

Dan kan je vanaf nu terecht bij CVO EduKempen in Mol, Geel, Turnhout en Hoogstraten voor alle modules Nederlands tweede taal (NT2) van niveau 1.1 t.e.m. 4.2.