Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonieel vervoer
 • Openbaar-vervoertaxi

Zowel de eigenaar als het voertuig moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo worden er aan de voertuigen bijvoorbeeld milieunormen opgelegd die de komende jaren steeds strenger worden. De uitbater moet eigenaar zijn van de voertuigen en voldoende Nederlands kunnen spreken.

Lees de volledige voorwaarden na.

Procedure

U kunt de vergunning online aanvragen via het platform Centaurus 2020.

Bedrag

 • Tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen;
 • Tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore
  • van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en
  • van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus;
 • 350 euro voor alle andere voertuigen.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een vergunning voor het uitbaten van een taxidienst brengt u volgende zaken mee:

 • uw identiteitskaart
 • een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 27, dat minder dan 3 maanden oud is.
  Online aanvragen
  In geval van een rechtspersoon wordt een uittreksel bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs.
  OF een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen.
  In geval van een rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen)
 • per voertuig: kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
 • per voertuig: de originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit

Maak een afspraak

Maak een afspraak