Tenlasteneming 3bis (uitnodiging toerist/familie)

Maak één afspraak per persoon waarvoor u een tenlasteneming aanvraagt

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee u zich financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek aan België.

U blijft tot 2 jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze kosten.

De dienst vreemdelingenzaken maakt deze uitnodiging aan als een inwoner van Geel een vreemdeling wil uitnodigen in België voor een kort verblijf van maximum 90 dagen en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

Voorwaarden

Als garant moet u:

  • Belg zijn
  • of buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België (B-kaart, C-kaart, D-kaart, H-kaart, F-kaart, F+ kaart, E-kaart, E+ kaart)

Afhandeling

Er is een Belgische ambassade in het land van herkomst:

  1. U stuurt de tenlasteneming naar de persoon die u uitnodigt.
  2. Deze persoon moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum (C-visum) aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist of u garant kunt staan voor de buitenlandse bezoeker.

Er is geen Belgische ambassade in het land van herkomst:

  1. De aanvraag zal gebeuren in een consulaat van een ander Schengengebied OF de vreemdeling is niet-visumplichtig, dan stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal dan beslissen of u garant kunt staan.
  2. Na een positieve beslissing zullen wij u terug uitnodigen om de tenlasteneming en het dossier op te halen zodat u het kunt overmaken aan betrokkene.

Wat meebrengen

U komt persoonlijk naar de gemeente en brengt mee:

  • uw identiteitskaart of verblijfskaart
  • kopie van het paspoort van de persoon die u wilt uitnodigen
  • het volledige adres in het land van herkomst/verblijf van de persoon die u wenst uit te nodigen
  • uw 3 laatste loonbrieven

Uw handtekening op de tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd.