Aanvraag terrasvergunningen

Op 2 juni 2022 keurde de gemeenteraad een nieuw terrasreglement goed. Het terrasreglement werd opgebouwd rond vier verschillende terraszones. Horecazaken kunnen hier een terrasvergunning voor zones A, B, C en D aanvragen.

Terraszones

Terraszones A, B en C hebben betrekking op terrassen gelegen op het marktplein conform het terrasplan. Terraszone D heeft betrekking op inname van openbaar domein gelegen buiten het marktplein.

Ieder terras in de zones moet voldoen aan specifieke inrichtingsvoorwaarden. Voor elke terraszone moet u een afzonderlijke aanvraag indienen via het digitaal loket terrasvergunningen.

Terrasplan

zone A (oranje) marktplein, oppervlak tussen de voorgevel en een denkbeeldige lijn op 4 meter van de voorgevel (stemt overeen met de voormalige zone voor ‘winterterrassen’)

zone B

(groen)

marktplein, oppervlak tussen zone A en een denkbeeldige lijn op 9 meter van de voorgevel (stemt overeen met de voormalige zone voor ‘zomerterrassen’)
zone C (blauw) marktplein, buiten zone A en B
zone D het openbaar domein buiten het marktplein

Gebruik maken van de verschillende terraszones is mogelijk binnen de volgende periodes:

  • zone A: 1 januari tot en met 31 december
  • zone B: 1 februari tot en met 31 oktober
  • zone C: 16 mei tot en met 15 oktober
  • zone D: 1 februari tot en met 31 oktober

Kosten

Het plaatsen van een terras op openbaar domein brengt volgende kosten met zich mee:

1. Terrasbelasting (uitgedrukt in euro per m2 of begonnen m2 ingenomen oppervlakte van het openbaar domein per aanslagjaar)

Aanslagjaar Terras zone A (marktplein) Terras zone B (marktplein) Terras zone C (marktplein) Terras zone D (alle andere locaties die niet gelegen zijn op het marktplein)
2023 € 30,60 € 25,50 € 51,00 € 10,20
2024 € 32,10 € 26,80 € 53,60 € 10,70
2025 € 32,70 € 27,30 € 54,70 € 10,90

2. Kosten voor het afleveren van de terrasvergunning zijn van toepassing voor elke afgeleverde terrasvergunning. Voor iedere terraszone moet u een afzonderlijke vergunning aanvragen.

Aanslagjaar Terras zone A (marktplein) Terras zone B (marktplein) Terras zone C (marktplein) Terras zone D (alle andere plaatsen)
2023 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00
2024 € 109,20 € 109,20 € 109,20 € 109,20
2025 € 111,40 € 111,40 € 111,40 € 111,40

3. Retributie elektriciteit (indien van toepassing) (euro per aansluiting per dag) Let op: retributie zal aangerekend worden voor de gehele periode (alle kalenderdagen) vanaf de aansluiting tot en met de einddatum van de vergunning.

Aanslagjaar Blauwe stekker (220 -240V) Rode stekker (380V)
2023 € 3,50 € 10
2024 € 3,70 € 10,50
2025 € 3,70 € 10,70

Terrasvergunning aanvragen

Voordat u overgaat tot het aanvragen van uw terras zone A, B, C of D gelieve alvast volgende documenten klaar te houden:

  • Inplantingsplan
  • Inrichtingsplan
  • Diverse kleurenfoto's van de plaats waar de terraszone zich bevindt genomen vanuit verschillende hoeken, met het meubilair, de bloembakken, de zitbanken, de verlichting, de verwarming …’
  • Tekening bovenaanzicht
  • Geveltekening zijaanzicht
  • Geveltekening vooraanzicht

Onderaan deze pagina in de bijlage vindt u voorbeelden van de gevraagde plannen en tekeningen.

Overzicht formulieren