Testmaatregelen voor veilige schoolomgeving SBS de Burgstraat

SBS de Burgstraat was de eerste school waar het project Veilige schoolomgeving zich op focuste. Samen met de school en buurt doorliep de stad een traject om oplossingen te zoeken om de schoolomgeving veiliger te maken. Het stadsbestuur voert na de krokusvakantie testmaatregelen in die het gevolg zijn van deze besprekingen.

Door tijdelijke verkeersmaatregelen in te voeren pakt de stad bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan. Deze testmaatregelen kwamen tot stand na inspraak van kinderen en een participatiemoment met ouders en buurtbewoners. Het doel van deze proefopstellingen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger op hun school geraken en er ook weer vertrekken, dit alles vanuit het standpunt van het kind. De testfase start op maandag 22 februari en loopt tot het einde van dit schooljaar. 

Welke testmaatregelen?

  • Het deel van Burgstraat tussen Groenenheuvel en Rijn wordt een schoolstraat aan het begin en einde van de schooldag. Dit betekent dat er geen gemotoriseerde voertuigen mogen komen tijdens de vooropgestelde uren op schooldagen. De schoolstraat wordt aangegeven met een C3-bord met onderbord 'schoolstraat' en een doek met korte info. 

  • Enkelrichting in Groenenheuvel van Burgstraat tot aan Hollestraat. Deze maatregel is doorlopend.
  • Niet dubbel parkeren in Groenenheuvel van Burgstraat tot aan Hollestraat, aan de linkerkant geldt er een stilstaan- en parkeerverbod. Deze maatregel is doorlopend.
  • De hele Burgstraat en het deel van Groenenheuvel dat nu zone 30 is (zie kaart) wordt een fietsstraat. Deze maatregel is doorlopend.

Tot eind juni hebben de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners tijd om hun positieve en negatieve ondervindingen door te geven aan de school of het contactcentrum grondgebonden zaken van de stad. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt. 

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd. De nodige signalisatie zal aangebracht worden tegen het einde van de krokusvakantie. 

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021 10.30 u.