Textielcontainers

Textielafval is huishoudelijk afval. Voor Geel is IOK Afvalbeheer bevoegd om deze inzameling te organiseren. In praktijk is dit uitbesteed aan De Kringwinkel Zuiderkempen (huis-aan-huisophaling) en aan Curitas (containers) en aan VICT (recyclagepark).

  • Ophaling aan huis

Op de afvalkalender van IOK Afvalbeheer kunt u raadplegen wanneer De Kringwinkel Zuiderkempen een textielophaling doet in uw straat. 

  • Standplaatsen textielcontainers Curitas
Deeldorp/stadsdeel Locaties containers
centrum parking PC Elsum
Larum parking kerk
Mosselgoren pleintje t.h.v. Borgeleien 55
Ten Aard  parking tegenover parochiecentrum
Bel parking kerk
Winkelomheide parking kerk
Stelen parking kerk
Punt parking kerk
Oosterlo Oosterloseweg 77, thv MPI
Zammel parking kerk

In Geel is Curitas door IOK Afvalbeheer aangesteld om textielcontainers op openbaar domein te plaatsen. Op privédomein mogen enkel textielcontainers geplaatst worden als hier een vergunning voor wordt aangevraagd. Bij vragen over een vergunning, contacteer de dienst grondgebiedszaken. 

  • Recyclagepark

In het recyclagepark kunt u textiel aanbieden in zakken. 

Inzamelacties door verenigingen of scholen verboden

Voor de inzameling van textielafval moet een bedrijf zich registreren bij de OVAM. Bovendien moet de inzamelaar een overeenkomst met de betrokken gemeente afsluiten om textiel te mogen inzamelen. Er is momenteel geen enkele overeenkomst tussen stad Geel en een textielinzamelaar en die was er in het verleden ook nooit. Inzamelingen door scholen of verenigingen zijn daarom niet wettelijk. Om geld in het laatje te brengen, raadt de stad verenigingen en scholen aan om b.v. zwerfvuilacties te doen.