Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Milieuhinder

Er is sprake van milieuhinder wanneer een verstoring van de natuurlijke leefomgeving een onaangenaam zintuiglijk gevoel veroorzaakt. Typisch voor milieuhinder is dat hij plaatselijk optreedt en meteen merkbaar is. De meest voorkomende vormen van milieuhinder zijn: geluidshinder, geurhinder, luchtvervuiling door stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Of iemand daadwerkelijk hinder ondervindt, hangt af van tal van objectieve en subjectieve factoren. Ernstige milieuhinder kan echter leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, en andere gezondheidsklachten een waardedaling van woningen en andere materiële goederen. 

Klachten en meldingen

Voor al uw klachten over lichthinder, geurhinder enz. kan je terecht bij de infocel van de technische dienst. Probeer echter eerst om het probleem door een gesprek met de veroorzaker op te lossen. Hierdoor kan je heel wat hinder voorkomen. 

Meer over dit onderwerp en over de verschillende vormen van milieuhinder vind je hier:

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: actuele informatie rond milieuhinder

Overzicht