Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Verkavelingen

Een verkaveling wordt aangevraagd om een stuk grond in twee of meer kavels te verdelen. Een verkaveling legt specifieke bouwvoorschriften vast voor alle percelen grond in de verkaveling.

Een verkavelingsaanvraag wordt ingediend bij de Infocel Technische Diensten.

 

Waaruit bestaat een verkavelingsaanvraag?

  • Aanvraag tot verkaveling
  • Situatieplan
  • Plan bestaande toestand
  • Verkavelingsplan
  • Stedenbouwkundige voorschriften
  • Minstens 6 kleurenfoto’s
  • Eigendomsattest
  • Indien vereist: archeologienota

 

Het dossier moet worden ingediend in vier exemplaren. Indien het betrokken perceel gelegen is langs een gewestplan moet één extra exemplaar worden ingediend.

 

Nadat de verkavelingsaanvraag ingediend is bij de stad Geel, wordt het advies van de nutsbedrijven Pidpa, Proximus, Iveka en Telenet gevraagd. Deze kosten worden ten laste van de verkavelaar gelegd. De kosten voor de uitbreiding of aanleg van de nutsleidingen moeten betaald worden vooraleer de verkavelingsvergunning kan afgeleverd worden.

 

Tijdens de procedure van een verkavelingsvergunning wordt een openbaar onderzoek gehouden. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en de aanvrager moet een bekendmaking tot verkavelingsaanvraag uithangen op de betrokken percelen. Tijdens deze dertig dagen kunnen bezwaren worden ingediend.

 

De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop aangeboden worden nadat de verkavelingsakte is opgemaakt, na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd.

 

Voor meer informatie neem je een kijkje op www.ruimtelijkeordening.be

Overzicht