Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Werft 20, 2440 Geel

 

BTW: BE0207 533 874


tel. 014 56 61 50
financien@geel.be

Budget en financiële planning

Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn’ werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het bevat
een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend
voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid voorbereiden,
budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.

Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van
de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen,
actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel
meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium.
Het besluit treedt in principe op 1 januari 2014 in werking.

In juni 2010 kregen twaalf gemeenten en acht OCMW’s die zich hiervoor kandidaat hadden gesteld, de toelating om al in 2011 als pionier van start te gaan. Stad Geel is één van de pioniers! OCMW Geel is ingestapt in 2014.

Overzicht