Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Ambulante handel

leurkaart

Het verkopen, te koop aanbieden en het uitstallen met het oog op de verkoop van goederen wordt als leurhandel beschouwd wanneer dit gebeurt:

  • Door een handelaar buiten zijn hoofdvestiging of bijhuizen.

  • Door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.


Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen moet je beschikken over een elektronische machtiging. Deze elektronische machtiging (leurkaart) kan aangevraagd worden in een erkend ondernemersloket. Vanaf 1 januari 2015 kan je voor de regelgeving terecht bij het Agentschap Ondernemen. Dit zijn de contactgegevens:

 

Agentschap Ondernemen, Team Vestigingsvoorwaarden

Koning Albert II-laan 35 bus 12

1030 Brussel

reglementen@agentschapondernemen.be

Overzicht