Naar inhoud

Wekelijkse rustdag in ambacht en nering

In principe is de wekelijkse rustdag verplicht voor iedere handelsuitbating, behalve voor activiteiten waarbij de verbruiker terplaatse in een speciaal daartoe uitgerust inrichting, bereide waren kan verbruiken (bijv. in restaurants en cafés).

Iedere handelaar kiest zijn rustdag. Wettelijk werd bepaald dat men kan kiezen tussen een rustdag die aanvangt neemt voor 5 uur om 24 uur later te eindigen of voor 13 uur om eveneens 24 uur later te eindigen. Rechtstreekse verkoop aan de verbruiker is verboden op de wekelijkse rustdag.

De rustdag dient niet aangevraagd te worden, maar moet over een periode van tenminste 6 maanden wel steeds op dezelfde dag vallen.  


Wanneer de wekelijkse rustdag onmiddellijk voor een wettelijke feestdag valt, mag de handelaar of ambachtsman hem overbrengen op de dag na die wettelijke feestdag.