Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Begraafplaatsen

Urnenveld

Begraven of cremeren

Mogelijk heeft de overledene tijdens zijn of haar leven al een voorkeur uitgesproken over begraven of gecremeerd worden. Anders zal jij een keuze moeten maken uit volgende mogelijkheden:

  • Begraven van het stoffelijk overschot

  • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de assen op de strooiweide

  • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de assen in de Belgische territoriale wateren

  • Crematie gevolgd door de begraving van de asurne in volle grond of in het urnegraf op het urneveld

  • Crematie gevolgd door de bijzetting van de asurne in een nis van het columbarium

  • Crematie gevolgd door de vrijgeving van de assen. Dit betekent dat je als nabestaande de assen mee naar huis mag nemen.

De plaats van begraving wordt bepaald door de burgemeester of zijn gemachtigde, volgens plan en de begravingen worden in regelmatige volgorde uitgevoerd.

 

Op het kinderpark worden de kinderen tot zes jaar begraven.

 

Foetussen kunnen op de foetusweide begraven worden op de begraafplaats van Eikevelden. Op de foetusweide is geen ander gedenkteken toegestaan dan een sterretje, al dan niet gegraveerd met de naam en datum en afgeleverd door het gemeentebestuur, voor een periode van 30 jaar.

Op de begraafplaats van Holven is een apart perceel voorbehouden voor de belijders van de Islamitische godsdienst waarbij de graven in de richting van Mekka geordend worden.

 

Voor personen die de wil hebben geuit om in onze gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden en die niet voldoen aan voorwaarden opgenomen in het gemeentelijk reglement, wordt de belasting op begraving vastgesteld op €150.

 

 

Overzicht