Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Arbeidskaart aanvragen of afhalen

Wat

Een arbeidskaart is een vergunning die aan een buitenlandse werknemer gegeven wordt zodat hij in België mag werken.

Vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben kan je hier opzoeken: Vrijstelling van arbeidskaart

Er zijn 3 soorten arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart A: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
  • Arbeidskaart B: om te werken voor één welbepaalde werkgever die hiervoor een arbeidsvergunning heeft gekregen. De kaart is beperkt geldig en kan eventueel hernieuwd worden.
  • Arbeidskaart C: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. De kaart is beperkt geldig en kan eventueel hernieuwd worden.

 

Aanvraag arbeidskaart B

Het is altijd de werkgever die de procedure voor een arbeidskaart B moet opstarten.

Hij heeft volgende documenten nodig: een aanvraagformulier, een geneeskundig getuigschrift arbeidsgeschiktheid, een inlichtingenblad (enkel nodig indien je al in België bent op het moment van de aanvraag), een kopie van het paspoort, een arbeidsovereenkomst…

 

Indien u reeds geruime tijd tewerkgesteld wordt met een arbeidskaart B, kan de dienst arbeidsmigratie overgaan tot het toekennen van de arbeidskaart A. Je kan hiervoor zelf geen aanvraag indienen. Deze beslissing wordt automatisch genomen wanneer je er recht op hebt.

 

Aanvraag arbeidskaart C

 Je kan een arbeidskaart C aanvragen in de volgende situaties:

  • Asielprocedure: je diende een asielaanvraag in en je kreeg 4 maanden na je aanvraag nog geen beslissing van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen.
  • Subsidiaire bescherming: je hebt een tijdelijk verblijfsrecht gekregen op basis van subsidiaire bescherming
  • Slachtoffer van mensenhandel: je bent in procedure van slachtoffer mensenhandel. Als je een attest van immatriculatie of een elektronische verblijfskaart A hebt, kan je werken met een arbeidskaart C.
  • Medische regularisatie (9ter): je kan werken met een arbeidskaart C maar enkel als je een elektronische A-kaart hebt.  Deze krijg je na een positieve beslissing in je medische regularisatieaanvraag.
  • Humanitaire regularisatie (9bis): als je tijdelijk geregulariseerd wordt op basis van artikel 9 bis, krijg je een elektronische A-kaart. Je kan werken met een arbeidskaart C maar enkel als de verlenging van jet tijdelijk verblijfsrecht uitdrukkelijk afhankelijk gemaakt is van werk. Deze voorwaarde moet in je beslissing staan.
  • Familielid van een derdelander: als je familie bent van een derdelander (dit is een niet-EU onderdaan), kan je zowel tijdens de procedure gezinshereniging als na een definitieve positieve beslissing werken met een arbeidskaart C. Je bent uitgesloten van de arbeidskaart C als familielid van een student.
  • Student: je kan werken met een arbeidskaart C als je op basis van studies in België verblijfsrecht hebt gekregen. Je mag maximaal 20 uren per week werken. Als je in België studeert maar op  een andere basis verblijfsrecht hebt gekregen, kan je geen arbeidskaart aanvragen.

 

Hoe aanvragen

Een arbeidskaart C moet je zelf aanvragen in de gemeente waar je woont. Je kan hiervoor terecht bij de vreemdelingendienst waar er een inlichtingenblad en aanvraagformulier ingevuld en eensluidend verklaard wordt.

Deze documenten stuur je samen met een kopie van je verblijfsvergunning op naar:

 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Migratie

Lange Kievitstraat 111-113 bus 22

2018 Antwerpen

 

Afhandeling

Na enkele weken zal je thuis een brief ontvangen waarin staat dat je arbeidskaart verzonden werd naar de gemeente. Daarna mag je de arbeidskaart afhalen bij de vreemdelingendienst. Hiervoor moet je een pasfoto meebrengen. Je hoeft ze niet persoonlijk af te halen.