Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Milieuvergunning

Volgens het decreet van 28 juni 1985 (en latere wijzigingen) betreffende de milieuvergunningen en het uitvoeringsbesluit van 6 februari 1991, namelijk het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I), zijn tal van inrichtingen meldings- of vergunningsplichtig.

In Vlarem I is een lijst bijgevoegd van alle inrichtingen die meldings- of vergunningsplichtig zijn. Deze inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen afhankelijk van hun hinderlijkheid. Ook elke verandering aan een reeds vergunde inrichting dient telkenmale te worden gemeld of vergund afhankelijk van de impact van de wijzigingen. Indien een vergunde of gemelde inrichting wordt overgenomen door een andere exploitant dient dit te worden gemeld.

Overzicht