Corona

De Vlaamse en federale overheden nemen versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij mensen samenkomen.

Op deze pagina vindt u alle informatie van de stad over het coronavirus. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Nieuws & activiteiten

Meer nieuws