Tijdelijk parkeerverbod

Bij een verhuis, plaatsing container of levering kan het zijn dat u één of meerdere parkeerplaatsen nodig hebt om de wagens of container de nodige ruimte te geven. Om deze ruimte voor jou te reserveren, moet er een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Om de parkeerplaats (waar de container, verhuiswagen of kraan zal komen te staan) vrij te houden, hebt u parkeerverbod nodig. Het parkeerverbod wordt aangegeven door borden. Deze borden plaatst de aanvrager zelf minstens 24u voor de aanvang van de werken. Particulieren kunnen deze parkeerverbodsborden huren bij de Stad Geel. De borden moeten door de aanvrager opgehaald worden in het stadsmagazijn (Tessenderloseweg 32)

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen voor het plaatsen van verhuiswagen en -lift,
  • leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op een parkeerstrook.

Voorwaarden

Elke vergunning dient steeds bij de stad te worden aangevraagd ook als deze betrekking heeft op een gewestweg. De stad zal het gewest om toelating vragen.

De aanvraag moet minstens 1 week op voorhand gebeuren.

Procedure

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan door het online formulier in te vullen.

Na het invullen van het online formulier maakt u voor de verdere afhandeling van uw aanvraag een afspraak bij het contactcentrum grondgebonden zaken

Bedrag

Voor het afleveren van een vergunning bedraagt de kostprijs €15.

Particulieren kunnen parkeerverbodsborden huren bij de Stad. U betaalt hiervoor per 2 borden per week € 12.5 + 21 % BTW huur en € 100 waarborg. Bij het terugbrengen van de borden wordt de waarborg ter waarde van €100 per 2 borden teruggestort.

 Volgende kosten worden bijkomend aangerekend in functie van uw aanvraag:

  • Indien u een parkeerplaats in de betalende zone wenst in te nemen, dient u parkeergeld te betalen. Dit tarief betaalt u voor de aanvang van de werken. Volgende tarieven worden gehanteerd per ingenomen parkeerplaats :
    • Parkeertarief per dag : 5€ per parkeerplaats van maandag tot en met zaterdag
    • Parkeertarief per maand : 100€ per parkeerplaats
  • per m² van het openbaar domein dat u wenst in te nemen buiten de betalende parkeerzone betaalt u 0.30€ per dag.
  • Indien er paaltjes, beugels, obstakels,... moeten verwijderd worden door de stadsdiensten om de werken te kunnen uitvoeren, worden er bijkomende kosten aangerekend afhankelijk van de aard van de werken.

Afhandeling

Na het invullen van het online formulier maakt u voor de verdere afhandeling van uw aanvraag een afspraak bij het contactcentrum grondgebonden zaken

Aan de balie bekijken we, samen met u, of de aanvraag volledig is. U kunt op hetzelfde moment verbodsborden ed. ontlenen indien gewenst. Tegelijkertijd wordt de betaling geregeld. De verdere afhandeling van het dossier daarna gebeurt via mail.