Tijdelijke herinrichting stationsplein

Huidige inrichting doet geen recht aan de plek

Het stationsplein is één van de belangrijkste plaatsen in Geel. Het is dé plek waar de reizigers met het openbaar vervoer (OV) Geel binnenkomen of waar ze overstappen op ander vervoer en vormt zo een belangrijke poort voor de bezoekers van onze stad. De huidige inrichting van het plein laat echter veel te wensen over. De inrichting van de groenzones is niet publieksvriendelijk of aantrekkelijk, verschillende constructies zijn onhandig geplaatst en alle verkeersstromen lopen - zeker in het spitsuur - dwars door elkaar.

Tijdens bewonersavonden werd de vraag vaak gesteld of de stad niet iets aan de inrichting van het stationsplein zou kunnen doen. Het duurt immers nog lang voordat er een definitieve herinrichting van het plein kan worden gedaan en met relatief kleine ingrepen zou er misschien al veel kunnen verbeteren.

Doelstelling tijdelijke herinrichting

Het doel van de tijdelijke herinrichting van het stationsplein is om het plein veiliger en aantrekkelijker te maken voor alle gebruikers. Het plein moet een aangenamere plaats worden om te verblijven, door heen te reizen en door maatregelen te nemen moeten ongelukken worden voorkomen.