Tijdelijke sluiting lokaal dienstencentrum Luysterbos door coronavirus

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, vraagt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke om de lokale dienstencentra te sluiten ten laatste op donderdag 12 maart 2020. Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020. Ook dienstencentrum Luysterbos sluit.

Lokaal dienstencentrum Luysterbos in Geel zal alle activiteiten en bijeenkomsten staken vanaf donderdag 12 maart. De gebruikers van het dienstencentrum zijn ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. Lokaal dienstencentrum Luysterbos bevindt zich in hetzelfde gebouw als woonzorgcentrum Wedbos. Door deze maatregelen te nemen wil de stad de bewoners van haar woonzorgcentrum en de Geelse senioren extra beschermen. 

Restaurant en cafetaria

  • Het restaurant van het dienstencentrum, waar elke weekdag om 12 uur een warme maaltijd wordt aangeboden, wordt gesloten. Om geen mensen in de kou te zetten, probeert de stad maaltijdbedeling aan huis te organiseren. Gebruikers van het dienstencentrum kunnen contact opnemen met het dienstencentrum op 014 56 70 70 voor verdere afspraken.
  • Ook de cafetaria die deel uitmaakt van het dienstencentrum sluit haar deuren.

Activiteiten

De infoavond over diabetes die op 11 maart 's avonds plaats zou vinden is geannuleerd, alsook alle andere geplande activiteiten die tussen 12 maart en 13 april zouden plaatsvinden zoals de bingonamiddagen van 13 maart en 10 april. Er wordt later beslist hoe de ingeschreven deelnemers hun geld recupereren of dat de activiteiten op een later tijdstip worden ingehaald. Ook de zitdag van de wijkagent op 2 april wordt geannuleerd.

Ook de vaste activiteiten van het dienstencentrum zoals crea, kaarten, luisteren naar klassieke muziek, Rummikub spelen zullen niet doorgaan.

Op de hoogte blijven
Op de website www.geel.be/corona vind je meer informatie over de maatregelen die stad Geel neemt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Wil je geen nieuws missen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van stad Geel op www.geel.be/nieuwsbrieven.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 15.34 u.