Toegankelijkheidsverklaring

De stad Geel streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.geel.be.

Nalevingsstatus

De website www.geel.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

1. Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

  • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke pdf’s. We bekijken welke pdf-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige pdf-bestanden halen we offline.

2. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.geel.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2 juni 2022, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de dienst communicatie via communicatie@geel.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de stad via info@geel.be.