Buurtbewoners mogen mee nadenken over toekomst Leunenstadion

De stad gaat samen met buurtbewoners, de investeerdersgroep Leunen Invest en voetbalclub ASV Geel werken aan een toekomstvisie voor het stadion aan de Leunen. Zo moet het stadion een invulling krijgen die een meerwaarde biedt voor omliggende wijken en buurtbewoners en ook het bestaande aanbod van sportsite De Leunen versterkt. Naast sport behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden. Om dit mogelijk te maken is later ook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site nodig.

Leunen Invest startte zeven jaar geleden met de bouw van een tribune met bijhorende ruimtes voor de club en wilde in de schil van het stadion commerciële ruimten voorzien. Verschillende ontwikkelingen in en rond de club hebben ertoe geleid dat het project werd stilgelegd. Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2017 dat er eerst een ontwikkelingsvisie moest komen, voordat bijkomende projecten mogelijk zouden zijn. De investeerdersgroep nam onlangs opnieuw de draad op en gaat nu samen met de stad en buurtbewoners de ontwikkelingsvisie uitwerken.

Toekomstvisie

De toekomstvisie moet duidelijkheid bieden over de verdere invulling van het stadion en de directe omgeving. Het stadsbestuur, ASV Geel en de investeerdersgroep Leunen Invest hadden al een eerste overleg om de onafgewerkte tribune en bijhorende gebouwen van het Leunenstadion te bespreken. Er is een studiebureau aangesteld om samen met alle belanghebbenden tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen.

Denk mee na

De stad wil de inwoners betrekken in dit traject en lanceert eerst een online bevraging om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de sportsite en te peilen naar het droombeeld voor deze site. Naast sportfaciliteiten behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden.

Deze inbreng zal mee richting geven aan de uitwerking van verschillende scenario’s in de volgende fase van het traject. Later volgt er een participatieavond voor omwonenden. De online bevraging loopt tot 6 december 2021.

Vul de bevraging in

Ruimtelijk uitvoeringsplan

In een latere fase wordt de ontwikkelingsvisie vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Als dit ruimtelijk uitvoeringsplan klaar is, kunnen de investeerders een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning om hun plannen verder te realiseren.

Gepubliceerd op woensdag 17 november 2021 10.45 u.