Trajectbegeleiding

De maatschappelijk assistent van de sociale dienst zal u doorverwijzen naar de trajectbegeleider voor hulp bij het zoeken naar werk. De trajectbegeleider zal u via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Verschillende middelen kunnen hiervoor worden ingezet namelijk een opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling,… .

Voortraject

Het voortraject is een tussenstap naar werk, opleiding, IBO, … . Dit wordt jaarlijks georganiseerd door de dienst werk en is enkel toegankelijk voor cliënten die in trajectbegeleiding zijn. Cliënten van Laakdal en Meerhout kunnen eveneens bij dit voortraject aansluiten nadat ze zijn doorverwezen door hun trajectbegeleider.

Art.60 § 7

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 (OCMW decreet) is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever.