Tussenkomst Diftar

Na sociaal en financieel onderzoek, kan het sociaal huis een tussenkomst verlenen in de factuur van Diftar (huisvuil). Deze tussenkomst bedraagt €24,00 en kan maximaal één keer per kalenderjaar worden toegekend.