Tussenkomst eerste en tweede leeftijdsmelk

Kind en Gezin streeft ernaar dat elk kind de best mogelijke start in het leven krijgt.
Eerste leeftijdsmelk is een basisrecht van elk kind en werkt in op de ontwikkeling van het kind. Deze noodzakelijke voeding is vrij duur. Via een doorverwijsbrief van Kind en gezin, kan het Sociaal Huis gezinnen steunen in deze grote kost.