Twee spooroverwegen sluiten voor meer veiligheid

Heel wat fietsers passeren in Rauwelkoven dagelijks langs de spoorovergang zonder slagboom op weg naar hun werk of de campus van Thomas More. Infrabel wil deze overweg definitief afsluiten voor alle verkeer en er een fietstunnel realiseren. Ook in de Schalieschuurstraat zou er een overgang gesloten worden.

Rechtzetting: Dit nieuwsbericht kreeg gisteren foutief de titel 'Twee nieuwe fietstunnels voor meer veiligheid' terwijl er maar 1 nieuwe fietstunnel zou komen zoals in het artikel staat. De titel werd daarom aangepast. De URL is nog wel hetzelfde gebleven zodat de link intact blijft en inwoners niet op een foutmelding terechtkomen als ze doorklikken vanuit onze nieuwsbrief bijvoorbeeld. 

Infrabel investeert niet alleen in sensibiliseringscampagnes, maar ook in infrastructuurmaatregelen (vervanging en vernieuwing) aan overwegen. Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1 700 overwegen. Waar het kan wil Infrabel zoveel mogelijk het aantal kruisingen tussen het trein- en wegverkeer verminderen. Dit komt niet alleen de veiligheid maar ook de stiptheid ten goede.

Toekomstvisie

Infrabel is sinds enige tijd in gesprek met het stadsbestuur om een toekomstvisie uit te werken voor alle overwegen op het grondgebied van de stad Geel die de lokale mobiliteit ten goede komt.

In dat kader wensen Infrabel en de stad Geel de overweg in de Schalieschuurstraat en de fietsoverweg Rauwelkoven definitief af te sluiten voor alle verkeer.

Schalieschuurstraat

Het verkeer in de Schalieschuurstraat kan gebruik maken van de naastgelegen overwegen in Kievermont of de Eksterstraat. Voor de fietsostrade is de sluiting van deze overwegen gunstig aangezien hierdoor minder conflicten mogelijk zijn tussen fietsers en het wegverkeer.

Fietsoverweg Rauwelkoven

Vlakbij de huidige fietsoverweg Rauwelkoven zal een nieuwe fietstunnel worden gebouwd die aansluiting geeft op de fietssnelweg F105 (Herentals-Leopoldsburg) en belangrijk is als verbinding naar de Thomas Morehogeschool. Beide overwegen zullen pas definitief afgesloten worden als de nieuwe fietstunnel geopend wordt.

Infrabel is in gesprek met de stad en de provincie omtrent de opmaak van een voorontwerp voor de bouw van de fietstunnel in Rauwelkoven. Tijdens de adviesraad mobiliteit van de stad Geel kregen de deelnemers de mogelijkheid ook hun input te bezorgen. De buurtbewoners zullen ook betrokken worden in dit project in het voorjaar van 2021.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 10 u.