U voelt zich ziek?

Wat moet u doen als u zich ziek voelt?

1. Neem telefonisch contact op met uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed wanneer u dringend medische hulp nodig hebt.

2. Uw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor u een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte aan Ziekenhuis Geel.

  • Uw huisarts zal u de nodige richtlijnen geven.
  • Ga niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, u kunt er enkel terecht na afspraak.
  • Ga enkel naar spoed wanneer u dringend medische hulp nodig hebt.

3. Indien u een ziekteattest nodig hebt, spreekt u af met uw huisdokter hoe u dit kunt bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de coronacrisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.