Uitbreiding pmd-zak in Kempen vanaf 2021

In 2018 besliste de Vlaamse regering voor een uitbreiding van de pmd-zak. Dat betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld zullen mogen worden. Deze uitbreiding gebeurt in fases. In de Kempen gaat dit pas in vanaf 2021.

Kempenaren nog steeds de beste leerlingen van de klas

93 kg per inwoner, dat is de hoeveelheid restafval die de gemiddelde Kempenaar in 2018 produceerde. Hiermee scoren we ruim 50 kg per inwoner beter dan de gemiddelde Vlaming. Restafval is de som van huisvuil (74 kg/inw in 2018), grof vuil (17 kg/inw in 2018) en pmd-residu (1,70kg/inw in 2018). De laatste jaren ziet IOK een status quo in de hoeveelheid restafval.

Meer recuperatie van materialen

Mooie restafvalcijfers zijn een combinatie van afval voorkomen en een goede sortering. In de Kempen wordt 73% van het afval selectief ingezameld. Al sinds de jaren ’90 zetten de Kempense gemeenten in op een doorgedreven selectieve inzameling. De Kempenaren waren bij de eersten in Vlaanderen die een aparte inzameling voor gft kenden, en naast de blauwe pmd-zak werd ook een lichtgroene zak geïntroduceerd voor alle plastic die niet in de blauwe zak thuishoorde. Op de recyclageparken kon je 25 jaar geleden terecht met 5 afvalsoorten, nu met meer dan 35. Dit materialenbeheer, of de evolutie naar meer recuperatie van grondstoffen en materialen is een absolute noodzaak. De transitie naar een kringloopeconomie of circulaire economie is volop bezig.

In de Kempen uitbreiding van de pmd-zak vanaf 2021

Update november 2019: Op het moment dat dit nieuwsbericht verscheen was de startdatum vastgelegd op 1 januari 2021. Dit gaat wellicht pas later in het jaar 2021 zijn. De definitieve datum wordt later gecommuniceerd.

Via de blauwe pmd-zak wordt een groot deel van de huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Toch zitten er jaarlijks in de huisvuilzak van de Vlaming nog ongeveer 15 kg plastics die niet gerecycleerd worden. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen.

Daarom besliste de Vlaamse regering midden 2018 voor een uitbreiding van de pmd-zak. Dat betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de pmd-zak wordt in fases ingevoerd. De eerste Vlaamse steden en gemeenten starten vanaf dit voorjaar. In de planning voor deze uitbreiding van de pmd-zak komen de Kempense gemeenten als laatste aan bod. Dit komt door de gefaseerde opstart van nieuwe sorteerinstallaties. In afwachting daarvan blijven de sorteerregels voor pmd ongewijzigd en mogen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak.

Ontwerp recycleerbare verpakkingen

De uitbreiding van de blauwe zak is een stap in de juiste richting. Maar om naar een circulaire economie te gaan, zijn er volledig en kwalitatief recycleerbare verpakkingen nodig. Dat alle verpakkingen binnenkort in de blauwe zak mogen, wil nog niet zeggen dat ze allemaal recycleerbaar zijn. Het is meer dan ooit belangrijk dat producenten meer aandacht besteden aan het ontwerp van hun verpakkingen.

Meer info: http://www.iok.be/ of 014 58 09 91 

 

Gepubliceerd op maandag 3 juni 2019 11.29 u.