Naar inhoud

Praktisch

Dienst jeugd

Diestseweg 135
2440 Geel


tel. 014 56 68 00
fax 014 56 68 19
jeugddienst@geel.be

Meer info

Jeugdmaterialen - uitlenen en verhuren

Foto spelende jongeren

Wie

Verenigingen aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad, Geelse scholen, Geelse instellingen, Geelse openbare diensten en erkende Geelse speelstraten hebben de mogelijkheid om materialen te ontlenen via de jeugddienst.

 

Wat 

Allerlei sport- en spelmateriaal, fuifmateriaal, elektronica, verkleedkleren, educatieve spelen, circuskoffer, grimeerkoffer, reuzenspelen enzovoort. Een volledig overzicht van de materialen vind je in de lijst hieronder. Hier vind je ook de eventuele huurprijs en de nieuwprijs van de materialen en/of de onderdelen terug.

 

Voorwaarden

  • Materialen mogen niet onderverhuurd worden aan derden. Materialen mogen niet ontleend worden voor commerciële doeleinden, activiteiten met een uitgesproken privékarakter of activiteiten die niet verbonden zijn aan de vereniging.
  • Jeugdverenigingen kunnen ten vroegste 12 maanden op voorhand materialen vastleggen. Alle andere verenigingen kunnen maximum 2 weken op voorhand materialen vastleggen.
  • In het huishoudelijk reglement van de uitleendienst vind je alle voorwaarden terug om materiaal uit te kunnen lenen. Bij het niet naleven van het reglement of de gemaakte afspraken, zullen boetes aangerekend worden. Een overzicht van de tarieven (huurgelden en boetes) kan je in het retributiereglement terugvinden

Login

  • Ontlenen van materialen kan enkel met een geldige login. Deze login kan je verkrijgen, na het invullen van het “Registratieformulier verhuur materialen”.
  • Jeugdverenigingen krijgen hun login via de jeugdraad. 

 

Reserveren

Alle materialen moeten gereserveerd worden via het online reservatieformulier. Voor mensen die geen toegang hebben tot internet, blijft het mogelijk om ter plaatse te reserveren.

 

 

E-loket