UiTPAS

De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. De pas is niet enkel geldig in Geel, maar in alle deelnemende steden en gemeenten in Vlaanderen. Voor elke activiteit waar u met een UiTPAS aan deelneemt, krijgt u één punt op de pas. Die punten kunt u omruilen voor interessante voordelen, zoals een gratis ticket, kortingen of andere cadeaus.

Als u recht hebt op een kansentarief, krijgt u 80% korting op cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten in de regio Kempen bovenop de mogelijk om punten te sparen.

Voorwaarden

Een UiTPAS met kansentarief is beschikbaar voor:

  1. inwoners die recht hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming;
  2. kinderen en jongeren die verblijven in een instelling van Bijzondere Jeugdzorg op het grondgebied van de betrokken gemeenten;
  3. inwoners met een schuldoverlast die gekend zijn bij het OCMW;
  4. personen die verblijven in een LOI of FOI of opvangcentrum voor asielzoekers op het grondgebied van de betrokken gemeenten;
  5. gezinnen van inwoners met kinderen met een dossier bij OCMW en die gezinsbegeleiding krijgen of gezinnen met kinderen die vanuit OCMW zijn toegeleid naar gezinsbegeleiding;
  6. inwoners die in begeleiding zijn bij het OCMW maar niet onder de vijf specifieke doelgroepencriteria vallen, doch waarvan de begeleidende maatschappelijk werker de inschatting maakt dat toegang tot de UiTPAS een meerwaarde is omwille van financiële en/of sociale redenen. De maatschappelijk werker heeft daarbij het mandaat om deze inschatting te bepalen op basis van zijn/haar professionele expertise.

Bedrag

De UiTPAS is voor vijf euro te koop in de bibliotheek of het infokantoor van dienst toerisme & stadsanimatie. Als u recht hebt op een kansentarief haalt u de UiTPAS gratis af bij dienst gelijke kansen.

Wat meebrengen

Als u een UiTPAS met kansentarief afhaalt bij dienst gelijke kansen brengt u een van de volgende attesten mee:

  • Attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. (U vraagt dit attest aan bij het ziekenfonds voor elk lid van het gezin.) 
  • Attest van het Sociaal Huis waarin staat dat u in budgetbeheer bent en over een minimum aan leefgeld beschikt.
  • Attest van uw advocaat dat u in schuldbemiddeling bent en over een minimum aan leefgeld beschikt.
  • Attest van het Sociaal Huis dat u een leefloon of steun gelijk aan het leefloon ontvangt.

Naast het attest brengt u ook de identiteitskaart mee. Indien uw kind een kids ID heeft, mag u dit ook meebrengen, maar dat is geen verplichting.