Uitstel sloop villa Moortgat

De sloop van de gebouwen van Villa Moortgat werd uitgesteld omdat het nu broedseizoen is van heel wat vogels die in het gebied nestelen. Samen met de stad bekijkt ontwikkelaar Skyline Europe wanneer de gebouwen het beste kunnen worden gesloopt.

Het is nog altijd de bedoeling om de terreinen daarna open te stellen voor de buurt, zodat dit niet alleen een fijne nestelplaats is voor de vogels, maar ook een meerwaarde voor de buurt.

Voorwaarden

De vergunning voor de sloop van de woning werd op 4 maart 2019 afgegeven door het college van burgemeester en schepenen. Voorwaarden bij deze vergunningen zijn onder andere:

  • Er moeten zoveel mogelijk maatregelen worden genomen om de overlast van sloopwerken tot een minimum te beperken (uurregeling, vermijden stof door bevochtigen, verbod op werken tijdens zon- en feestdagen, afdekken containers met netten/zeilen).
  • Alle bomen moeten gevrijwaard worden van schade en hiervoor moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.
  • Het werfverkeer mag enkel via de kant van Heidebloemstraat verlopen.
  • Na het slopen van constructies moet de grond ter plaatse worden aangevuld met grond en teelaarde voor de toplaag van circa 40 centimeter en dit moet met gras worden ingezaaid.
Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 15.30 u.