Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere attest van goed gedrag en zeden.

Als u het document aanvraagt voor gebruik in het buitenland, lees dan eerst het stuk 'Legalisatie van documenten'.

Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, verkoop van alcoholische dranken).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. U vraagt het uittreksel aan:

 • ter plaatse aan het loket. Neem uw identiteitskaart mee.
 • online (indien beschikbaar) via Mijn Burgerprofiel of via de website van uw gemeente.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.

Uitzondering

Een uittreksel strafregister Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') kan bij aanvraag aan het loket niet direct afgeleverd worden. Hiervoor moet er eerst contact opgenomen worden met de politie. Het uittreksel wordt u zo snel als mogelijk per post verzonden (3-5 werkdagen).

Volmacht strafregister 

Legalisatie van documenten

Als het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kunt u via zoekcriteria van FOD Buitenlandse Zaken terugvinden.

Sinds 1/05/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

 • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
 • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.

Meer info over een document laten legaliseren, vindt u op de pagina 'documenten legaliseren' van FOD Buitenlandse Zaken

Online aanvragen

 • U kunt het uittreksel strafregister online aanvragen.
 • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox, uitgezonderd uittreksel strafregister Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel'), hiervoor moet de politie bevraagd worden
 • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Maak een afspraak

 Afspraak BelgAfspraak niet-Belg