Uittreksel uit het bevolkingsregister

Dit is een attest uit het bevolkingsregister. Het is een bewijs dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Geel en bevat volgende identiteitsgegevens:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • rijksregisternummer
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • huidige adres

Het attest uit het bevolkingsregister heeft een geldigheid van 3 maanden.

Procedure

U kunt dit attest online aanvragen.