Update wegenwerken Pas

De nutsmaatschappijen zijn klaar aan het kruispunt Pas / Stelenseweg / Waterstraat. Ten laatste op 9 juni start de wegenbouwer met de rioleringswerken en aanleg van het kruispunt. Ook de herstellingswerken aan het kruispunt met Dr.-Peetersstraat gaan binnenkort van start.

De nutsmaatschappijen zijn op donderdag 7 mei beginnen te werken aan het kruispunt Pas / Stelenseweg / Waterstraat, ook wel gekend als 'Zonneke'. Zij hebben, met respect voor de opgelegde veiligheidsmaatregelen, de nodige kabels en nutsleidingen verplaatst. Dit moest eerst gebeuren voor de rioleringswerken kunnen aanvangen.

Rioleringswerken en aanleg van de weg

De aannemer van de rioleringswerken en wegenbouw was tijdens de coronacrisis noodgedwongen aan het werk op andere werven waar geen nutsmaatschappijen moesten zijn. Hij kon helaas niet meteen aansluitend op de nutsmaatschappijen de werken aan het kruispunt hervatten. De aannemer heeft nu bevestigd dat hij ten laatste 9 juni opnieuw zal starten. Als hij elders eerder klaar is, kan dat ook vroeger zijn. De stad heeft uiteraard gevraagd dat het kruispunt zo snel mogelijk klaar is. De stad streeft ernaar om het kruispunt Zonneke (=fase 1) tegen het bouwverlof klaar te hebben en de planning van de aannemer is om uiterlijk 4 juli klaar te zijn. Uiteraard is het niet onmogelijk dat onvoorziene omstandigheden nog roet in het eten kunnen gooien.

Deel Waterstraat tot Fehrenbachstraat

In januari heeft Pidpa al gewerkt (toen waren er tijdelijke verkeerslichten) aan de waterleiding ter hoogte van Waterstraat/Fehrenbachstraat maar deze werken moesten nog worden afgerond terwijl het kruispunt nog opgebroken is. Door de coronacrisis is dat werk aan de waterleiding nu pas kunnen starten. Pidpa zal werken tot aan de Fehrenbachstraat, een doorsteek maken onder de Waterstraat, om aan de overzijde terug aan te sluiten. Hierdoor moeten ze aan beide kanten van de weg werken. Kortstondig zal de aannemer gebruik maken van verkeerslichten op het kruispunt Waterstraat-Fehrenbachstraat.

Na het bouwverlof

Na het bouwverlof is voorzien dat fase 2 van de werken zal kunnen starten. In fase 2 wordt de weg tussen het kruispunt Zonneke en kruispunt met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef aangelegd.

Herstellingen riolering aan kruispunt Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef

Om de rioolverzakking op dit kruispunt te kunnen herstellen, moeten de nutsmaatschappijen eerst nieuwe kabels steken en daarna de nodige omschakelingen doen. De nutsmaatschappijen kunnen hier normaal gezien in de week van 8 juni mee starten en deze werken duren ongeveer tot het bouwverlof. Na het bouwverlof kunnen dan de rioleringswerken en de aanleg van het kruispunt gebeuren. Een einddatum van de werken aan dit kruispunt kunnen we niet geven, daarvoor is het nog veel te vroeg. Waarschijnlijk worden deze werken samen met de werken van fase twee afgerond.

Hebt u een vraag over deze werken? Stel ze via onderstaand formulier of neem contact op met het contactcentrum grondgebonden zaken (zie contactblokje bovenaan).

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020 16 u.