Update werken bruggen Stelen en Eindhout

De werken aan de brug over het Albertkanaal in Stelen gaan een belangrijke fase in. Woensdag wordt gestart met de bouw van de zijdelen van het brugdek en in april wordt het middendeel van de brug geplaatst. In Eindhout werd in februari de nieuwe brug ingevaren. In mei zou de brug terug open gaan.

Brug Stelen: nieuwe fase

Woensdag 13 maart 2019 wordt gestart met de bouw van de zijdelen van het brugdek en in de loop van april wordt het middendeel van de brug geplaatst. Om deze werken veilig te laten verlopen, moet in de periode tussen donderdag 14 maart en eind mei het jaagpad op de noordelijke linkeroever en de Kemeldijk een aantal keren onderbroken worden. Langs het jaagpad worden infobordjes geplaatst om fietsers te informeren over de komende onderbrekingen.

Brug Eindhout: stand van zaken

Eind 2018 werd de oude brug in Eindhout al afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe stalen boogbrug. De staalstructuur voor die nieuwe brug werd voorbereid in een atelier en daarna geassembleerd op een montageterrein op rechteroever op de terreinen van Frangema staal, net stroomafwaarts van de brug. Op zaterdag 2 en zondag 3 februari 2019 werd deze geassembleerde brug ingevaren. 

Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug begin mei 2019 worden geopend voor het verkeer. De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 meter en een nuttige breedte van 15,60 meter op het smalste punt. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. Heb je het invaren gemist? Geen probleem. Dit filmpje toont je de indrukwekkende operatie.

Meer info

Alle actuele info over de werken aan de bruggen kun je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen en www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout. Op die websites kun je je inschrijven op een nieuwsbrief met updates over de werken.

Gepubliceerd op maandag 11 maart 2019 8.30 u.