Updates Groenstraat

Updates over de aanleg van een verhoogd fietspad in Groenstraat tussen Gooreind en Groenhuis. Alle updates die over deze werken verstuurd werden via WhatsApp en de nieuwsbrief (specifiek over deze werken) kunt u op deze pagina nalezen.

Stel hier uw vraag Algemene info over de werken

Update 21/9/2022: werken starten op 22 september

Op donderdag 22 september zullen de werken in Groenstraat starten. De aannemer buste een brief bij bewoners in de werfzone. We geven de info uit deze brief nog eens mee aan geïnteresseerden via deze update. 

Let op! Deze info is dus op bewoners gericht. Voor verkeer dat van buiten de werfzone komt zijn er omleidingen, die staan opgesomd in de update van 7 september

Waar wordt gewerkt? 

Deze werken vinden plaats aan de kant van de huizen met een oneven huisnummer. In deze eerste fase start de aannemer met het voetpad op te breken en de inritten aan deze zijde aan te passen. Vanaf donderdag 22 september is er geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer meer mogelijk. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. 

Parkeren aan de kant met even huisnummers

Om deze werken vlot te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat de bewoners van de huizen met een oneven huisnummer hun wagen(s) tijdelijk elders parkeren. Zij kunnen hun wagen(s) voorlopig nog op de rijbaan aan de zijde van de even huisnummers parkeren. Liefst zo dicht mogelijk tegen het voetpad. De opritten van de huizen met een even huisnummer blijven tijdens de werken zo goed als altijd bereikbaar, zeker voor en na de werkuren. Mogelijk kan een machine of vrachtwagen die tijdelijk op de straat staat even voor hinder zorgen.

In een latere fase van de werken zal het tijdelijk niet meer mogelijk zijn om uw wagen(s) op de rijbaan te parkeren. We brengen u tijdig op de hoogte als we hier meer info over hebben.

Hinder

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Mochten er zich toch moeilijkheden voordoen, dan kunt u steeds terecht bij de verantwoordelijke op de werf. Als de aannemer door omstandigheden of bepaalde plaatselijke werken toch moet afwijken van de afspraken in deze brief, brengt de werfleiding of ploegbaas de bewoners op de hoogte. 

Vragen over de werken?

Hebt u een vraag over de werken? Via het formulier op de website kunt u uw vragen over de werken stellen aan het contactcentrum grondgebiedszaken.


07/9/2022: De werken starten rond 22/9

De startdatum van de werken is gekend, de aannemer zal normaal starten op 22 september. Als deze datum door omstandigheden (weer of praktische zaken) wijzigt, krijgt u een bericht via deze weg. 

Hinder voor het verkeer

De werken brengen hinder met zich mee:

  • geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken;
  • er is beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers;
  • handelaars zijn moeilijk bereikbaar, parkeer je wagen buiten de werfzone en wandel het laatste stuk te voet of kom met de fiets;
  • er is parkeerverbod ter hoogte van de werken;
  • de bewoners aan de oneven zijde van de werfzone, zullen hun oprit niet altijd kunnen bereiken.

Omleidingen

De volgende omleiding is voorzien voor gemotoriseerd verkeer:

  • Komend van Rauwelkoven is er een omleiding langs Kwakkelberg, Dr. Van de Perrestraat en de Westelijke Ring of via Rauwelkoven en Westelijke Ring.
  • Gooreind en Rode Kruisstraat kun je bereiken via Westelijke Ring en Duivenstraat.
  • Wijk De Leunen is bereikbaar via de Westelijke Ring.

Bekijk het gedetailleerd signalisatieplan. De definitieve plannen en algemene info over de werken kun je ook raadplegen op www.geel.be/groenstraat


27/7/2022: De werken starten eerste helft september

Ondertussen is er een aannemer aangesteld voor de werken. De aannemer zal in de eerste helft van september starten, de exacte datum communiceren we later nog via deze weg. De aannemer zal ook grote oranje aankondigingsborden in de straat zetten enkele weken voor de werken starten.

Bewoners van Groenstraat ontvangen een infobrief in augustus. Via deze nieuwsbrief zullen we ook een link naar de brief doorsturen zodat ook andere geïnteresseerden deze kunnen lezen.
Ontvang je liever een WhatsApp-bericht dan een e-mail met de updates over deze werken? Abonneer je dan via www.geel.be/whatsapp. Deze WhatsApp-updates bevatten dezelfde info als deze digitale nieuwsbrief. Wil je je vervolgens uitschrijven op deze nieuwsbrief, dan kan dat onderaan deze e-mail.

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022 14.18 u.