Vanaf 15 juni ‘Eerst velo en dan auto’ in fietszone

De wegmarkeringen zijn aangebracht, extra informatieborden zijn opgehangen en de verkeersborden worden maandag onthuld. Alles is dus klaar voor de fietszone die maandag van start gaat in 21 Geelse centrumstraten. Door de fietszone in te voeren voor de zomer, krijgen weggebruikers de kans om aan de nieuwe regels te wennen tegen het volgend schooljaar. Een communicatiecampagne zorgt ervoor dat Geelse inwoners de nieuwe verkeersregels in heel wat centrumstraten: ‘Eerst velo..dan auto’ kennen.

Geel heeft de ambitie om een echte fietsstad te worden. De veiligheid van fietsers is belangrijk en de stad wil hier op inzetten. Volgens het STOEP-principe (stappers – trappers – openbaar vervoer – elektrisch vervoer - personenwagens) is het logisch dat de stad fietsers in het centrum hun eigen ‘veilige’ zone geeft. Het centrum moet goed bereikbaar zijn maar beperkt doorrijdbaar voor wagens.

Waar is de fietszone?

De fietszone in de 21 centrumstraten is goed te herkennen, daar zorgen de verkeersborden en wegmarkeringen voor. De stad voorziet ook extra borden met als blikvangers de slogan ‘Eerst velo … dan auto’ en pictogrammen die aangeven wat mag in de fietszone:
 - maximum 30 km per uur voor alle weggebruikers;
 - auto’s blijven altijd achter de fietsers;
 - fietsers mogen naast elkaar rijden en hun rijvak volledig gebruiken.

Wat moet je nog weten?

 • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen.
  • Gemotoriseerd verkeer = auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B.
  • Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers.
 • In een éénrichtingsstraat gebruiken fietsers de volledige breedte van de rijbaan maar laten ruimte voor tegenliggers. 
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

Verkeersregels toepassen

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat de fietser zomaar alles mag in de fietszone. Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad gefietst worden en blijven alle voorrangsregels gelden. De stad maakte afspraken met de politie om handhaving binnen de fietszone te voorzien. Eerst zal er vooral gesensibiliseerd worden maar na verloop van tijd zullen overtreders ook geverbaliseerd worden.

Communicatiecampagne

De stad werkte een communicatiecampagne uit om de fietszone bekend te maken. Geen simpele opgave gezien de beslissing viel op 15 mei en de fietszone op 15 juni al in voege treedt.

 • In het stadsmagazine InfoGeel verscheen begin juni een artikel om de fietszone toe te lichten.
 • Op de website www.geel.be/fietszone vind je meer informatie en veelgestelde vragen.
 • In elke fietsstraat hangen buiten de verkeersborden ook borden met daarop de slogan en pictogrammen en de verwijzing naar de website.
 • Verder kregen alle bewoners in de fietszone een brief met een flyer in de bus.
 • Winkeliers en scholen kregen een brief met de flyer en ook een affiche om op te hangen.
 • De politie zal binnenkort tijdens haar sensibiliseringsactie ook flyers uitdelen aan weggebruikers waar nodig.
 • De stad zet ook haar digitale kanalen zoals Facebook, de lichtkranten en de infoschermen in om zoveel mogelijk weggebruikers te bereiken en te informeren.

Hoffelijkheid

Tot slot vraagt de stad hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers. De automobilist moet zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers moeten respect tonen voor de andere weggebruikers.

Gepubliceerd op vrijdag 12 juni 2020 14.30 u.