Vragen of opmerkingen?

Stel hier uw vraag

Veelgestelde vragen

Waar kan ik me inschrijven voor de nieuwsbrief over het project stationsomgeving?
Hoe kan ik een vraag stellen over dit project?
Wanneer komt er meer informatie over het project?
Waarom duurt het zo lang voor er meer duidelijkheid komt?
Er is nu al een groot mobiliteitsprobleem, kan het project wel doorgaan?
Ik wil een woning kopen in de stationsomgeving, waar moet ik rekening mee houden?
Ik heb een woning in de stationsomgeving, word ik nu onteigend?
Waarom gaat het steeds over automobiliteit terwijl hier gekozen moet worden voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer?

Waar kan ik me inschrijven voor de nieuwsbrief over het project stationsomgeving?

U kunt zich inschrijven op deze pagina. Daar kunt u kiezen om zich enkel voor de nieuwsbrief 'project stationsomgeving' in te schrijven of ook op andere nieuwsbrieven te abonneren.

Hoe kan ik een vraag stellen over dit project?

U kunt via dit formulier een vraag stellen, dit gaat naar de dienst stadsontwikkeling en zij zullen u spoedig een antwoord sturen.

Wanneer komt er meer informatie over het project?

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de afronding van de verschillende onderzoeken. Pas als deze zijn afgerond en de verschillende betrokken partijen zoals NMBS, Kringwinkel en De Lijn hiermee kunnen instemmen, kan er een plan worden gepresenteerd.

Waarom duurt het zo lang voor er meer duidelijkheid komt?

Het uitvoeren van de verschillende onderzoeken en zeker ook het zoeken naar overeenstemming met alle betrokken partijen is een complex proces waardoor er nog altijd geen duidelijk plan kan worden opgemaakt.

Er is nu al een groot mobiliteitsprobleem, kan het project wel doorgaan?

Bij de onderzoeken wordt er goed gekeken naar de mobiliteitssituatie van nu en naar wat de effecten zouden zijn van het nieuwe project. Vandaag zijn er vooral in de spitsuren aan de overweg problemen met de doorstroming van het verkeer en hiermee moet in het project rekening worden gehouden.

Ik wil een woning kopen in de stationsomgeving, waar moet ik rekening mee houden?

Bij de uitwerking van het project willen we er voor zorgen dat de stationsomgeving in de toekomst een nog leukere plaats wordt om te wonen en te leven. Wel kan het natuurlijk zijn dat er binnen de diverse projectzones gedurende enkele jaren overlast kan ontstaan door werkzaamheden.

Ik heb een woning in de stationsomgeving, word ik nu onteigend?

Het uitgangspunt van het project is dat de nieuwe plannen goed moeten passen in de bestaande omgeving en dus ook dat bestaande woningen en voorzieningen dus ook zoveel mogelijk kunnen blijven staan. Mogelijk zou het wel noodzakelijk zijn om enkele percelen te verwerven voor het project, maar daarover is nu nog geen duidelijkheid en als dat zo is dan proberen we een eventuele aankoop altijd in goed overleg te doen.

Waarom gaat het steeds over automobiliteit terwijl hier gekozen moet worden voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer?

Bij de uitwerking van het project willen we zeer sterk inzetten op het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer gaan in die zin duidelijk voor op de automobiliteit. Tegelijk mogen we echter niet ontkennen dat veel mensen vandaag nog altijd de wagen gebruiken en dat dit ook mogelijk moet blijven zonder dat omwonenden hiervan de dupe worden.