Veiligheidssubsidies

Elke erkende jeugdvereniging die deelgenomen heeft aan de opleiding fuifcoach en over een geldig attest beschikt, heeft bij de organisatie van een fuif recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor het inhuren van een vergunde bewakingsfirma.

Voorwaarden

  • Fuif moet een openbaar karakter hebben en alle geldende procedures en termijnen voor de inrichting van de fuif of evenement moeten gerespecteerd worden.
  • Subsidie kan slechts 2 maal per jaar aangevraagd worden.

Procedure

Volgende zaken moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd:

  • verslagformulier van de fuif (binnen de 2 maanden na afloop)
  • kopie factuur
  • kopie contract met bewakingsfirma
  • kopie van attest fuifcoach

Er worden 2 betalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt van november tot april, de tweede heeft betrekking tot de maanden mei tot oktober. Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts éénmaal per periode een aanvraag indienen.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro