Verbeterpremie private verhuurders

De stad wil het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil houden. Daarom kent de stad Geel een premie toe aan eigenaar-verhuurders die op het grondgebied van de stad een bestaande woning renoveren om deze nadien te verhuren onder bepaalde voorwaarden.

Voor wie?

 • Bent u eigenaar-verhuurders van een woning ouder dan 30 jaar en wilt u verbeteringswerken uitvoeren opdat de huurwoning(en) beantwoorden aan de vereisten van een gezonde, aangepaste, voldoende ruime en energiezuinige huisvesting? Dan kunt u de subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

 • De woning is ouder dan 30 jaar.
 • De premie moet gebruikt worden om verbeteringswerken aan de huurwoning uit te voeren. De premie kunt u gebruiken voor: 
  • dakwerken
  • bestrijding van vochtproblemen
  • vernieuwingen van het buitenschrijnwerk
  • elektriciteitswerken
  • installatie of vernieuwing van sanitaire installaties
  • thermische isolatie
  • aanpassingswerken aan trappen
  • plaatsing van een centrale verwarming 
 • Na de verbeteringswerken moet de woning voldoen aan de normen bepaald in de Vlaamse Wooncode.

 • De woning moet na de werken voor een periode van tenminste negen jaar verhuurd worden aan een maximum huurprijs die afhankelijk is van het aantal slaapkamers. De maximum huurprijzen per type woning kan u terugvinden in artikel 4 van het reglement.

 • Het geheel van de uit de voeren werken moet ten minste 2 500 euro bedragen.

Procedure

Voor en na de werken komt een gemeentelijke woningcontroleur ter plaatse om een verslag op te maken over de uitgevoerde werken.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken of uitrustingen, met een maximum van 5 000 euro.