Verbindingscoach

Meld een patiënt aan bij de verbindingscoach

De lokale besturen van Geel, Laakdal en Meerhout geloven sterk in het verhaal van gedeelde zorg. Welzijnsproblematieken zitten verweven in verschillende thema’s, wat het voor cliënten niet eenvoudig maakt om de geschikte hulporganisatie te vinden. Door over de beroepsgrenzen heen te werken, zorgen we samen voor een vloeiender hulpverleningstraject.

Hoe gaat een aanmelding bij de verbindingscoach in zijn werk?

Geeft uw patiënt soms signalen van een welzijnsproblematiek? Dit kunnen gesprekken zijn over facturen die moeilijk betaald geraken, een gevoel van eenzaamheid, het huishouden dat stroef loopt … Dan is de kans groot dat er een organisatie bestaat die hierbij kan helpen.

Het enige wat u als gezondheidsmedewerker hoeft te doen, is het aanmeldformulier via bovenstaande link invullen. Vervolgens neemt de verbindingscoach contact op met de patiënt en plant hij een eerste gesprek in. Dit gesprek vindt meestal plaats bij de patiënt thuis. Hier worden de noden van de patiënt overlopen en komen we tot een aantal hulpvragen. Samen met de patiënt wordt er gezocht naar organisaties die een antwoord kunnen bieden op deze vragen. Indien nodig gaat de verbindingscoach mee naar de organisatie, zo zorgen we voor een warme overdracht.

De aanmelder krijgt steeds een update van de stappen die met de doorverwezen patiënt zijn gezet.

Voor wie?

Elke professionele gezondheidsmedewerker die actief is in regio Geel, Laakdal of Meerhout kan een patiënt aanmelden. De patiënt moet ook in één van deze lokale besturen gedomicilieerd zijn.

Meer info?

Neem contact op met de verbindingscoach via het nummer 0492 90 10 27 of gcare@geel.be.