Vergissing bij PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis maakt provincie Antwerpen de aanleg van een nieuwe weg mogelijk, om het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum van Geel te halen en om te leiden naar de ring rond Geel. Provincie Antwerpen laat nu echter weten dat er een bijlage ontbrak, waardoor de provincieraad het ontwerp-PRUP opnieuw moet goedkeuren.

Helaas gebeurde er een materiële vergissing bij het openbaar onderzoek dat liep van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023. In de ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapportage), die bij het ontwerp-PRUP hoort, ontbrak de bijlage met het hoofdstuk 'Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets'. Deze bijlage onderzoekt de impact van de nieuwe weg en stikstof op de omliggende beschermde natuurgebieden. Het gaat louter om het ontbreken van die bijlage, het toevoegen ervan heeft geen invloed op de inhoud en de conclusies van de ontwerp-plan-MER.

Wat nu?

Vermits de bijlage ontbrak, moet de provincieraad het ontwerp-PRUP, met ditmaal de volledige ontwerp-plan-MER, opnieuw goedkeuren en volgt er een nieuw openbaar onderzoek. Geen nood, de reeds ingediende adviezen, opmerkingen of bezwaren tijdens het vorige openbaar onderzoek worden meegenomen in de verdere procedure.

Op de hoogte blijven?

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van de provincie Antwerpen. Dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwtjes en de volgende stappen. Je vindt de meest actuele informatie ook steeds op de webpagina over de opmaak van dit PRUP: www.provincieantwerpen.be/RegionaleOntsluitingGeelbis.

Gepubliceerd op dinsdag 5 december 2023 10 u.