Vergoedingen vrijwilligers vaccinatiecentra

Vragen:

Word ik als vrijwilliger van het vaccinatiecentrum ook vergoed? En indien ja, hoeveel bedraagt die vergoeding? 

Om die vrijwilligersvergoeding te ontvangen, wat moet ik daarvoor doen? 

Kan ik als vrijwilliger afstand doen van deze vergoeding? 

Kan ik vragen dat die vrijwilligersvergoeding door de organisatie besteed wordt aan een ander doel (bijv. aan een kansarmoedevereniging betalen, aan een goed doel schenken,…). 

Hoeveel mag ik maximaal ontvangen als vrijwilliger? 

Ik combineer enkele vergoedingen als vrijwilliger, maar ik heb gehoord dat daar bepaalde spelregels gelden en dat je bepaalde dingen niet mag combineren. Hoe zit dat precies? 

Die vrijwilligersvergoeding, kom ik daarmee niet in de problemen als ik al een loon, een werkloosheidsvergoeding, een ziekte-uitkering of een pensioen heb? En hoe zit dat met belastingen? 

Antwoorden:

Word ik als vrijwilliger van het vaccinatiecentrum ook vergoed? En indien ja, hoeveel bedraagt die vergoeding? 

Zowel voor de niet-medische vrijwilligers als voor de vrijwilligers-verpleegkundigen is er een forfaitaire vergoeding van 15 euro per 8 uur. Dit is opgenomen in de nieuwe afsprakennota en wordt als annex bezorgd aan de mensen die de eerste versie van de afsprakennota al tekenden en inleverden. 

Om die vrijwilligersvergoeding te ontvangen, wat moet ik daarvoor doen? 

Aan de afsprakennota (+ in de annex) zit een verklaring op eer. Je moet die invullen, dateren, handtekenen en terugbezorgen via vaccinatie@geel.be. De vergoeding zal niet per dag worden betaald, maar over een grotere periode worden berekend en uitbetaald (momenteel wordt de praktische kant nog bekeken). 

Kan ik als vrijwilliger afstand doen van deze vergoeding? 

Ja dat kan. Jij moet dat dan aanduiden in de verklaring op eer en die aan ons terug bezorgen via vaccinatie@geel.be 

 Kan ik vragen dat die vrijwilligersvergoeding door de organisatie besteed wordt aan een ander doel (bijv. aan een kansarmoedevereniging betalen, aan een goed doel schenken,…). 

Neen, onze organisatie mag de vergoeding niet zelf doorstorten aan iemand anders dan de vrijwilliger zelf. Jij kan dat als vrijwilliger uiteraard wel zelf regelen. 

Hoeveel mag ik maximaal ontvangen als vrijwilliger? 

Een vrijwilliger in ons vaccinatiecentrum krijgt een forfaitaire vergoeding van 15 euro per 8 uur. Als jij dit combineert met een ander vrijwilligerswerk waarvoor je een forfait krijgt, dan mag dat in combinatie nooit meer zijn dan 35,41 euro per dag. Per kalenderjaar ligt het maximum op 2600,90 euro. 

Als je dus alleen vrijwilligerswerk doet in onze vaccinatiecentra, dan mag je bijv. 173 keer komen voor een blok van 8 uur of dubbel zo vaak (346 keer) als je slechts 1 blok van 4 uur komt. 

Opgelet: je mag een forfaitaire vergoeding niet combineren met een reële kostenvergoeding bij een andere organisatie à zie hieronder de Q&A in verband met combineren van vrijwilligersvergoedingen 

Ik combineer enkele vergoedingen als vrijwilliger, maar ik heb gehoord dat daar bepaalde spelregels gelden en dat je bepaalde dingen niet mag combineren. Hoe zit dat precies? 

  • Een vrijwilliger in ons vaccinatiecentrum krijgt een forfaitaire vergoeding van 15 euro per 8 uur. Als jij dit combineert met een ander vrijwilligerswerk waarvoor je een forfait krijgt, dan mag dat in combinatie nooit meer zijn dan 35,41 euro per dag. Per kalenderjaar ligt het maximum op 2600,90 euro. Je bent als vrijwilliger verplicht om dit zelf in de gaten te houden. Je verklaart dit ook in de verklaring op eer die je ons moet terugbezorgen (bijlage/annex van de afsprakennota). 
  • Er bestaan forfaitaire en reële vrijwilligersvergoedingen. Een vrijwilliger die in een andere organisatie een reële kostenvergoeding krijgt (meestal moet je daarvoor een kostennota opmaken en bezorgen aan die organisatie) mag dit niet combineren met een forfaitaire vergoeding voor het vrijwilligerswerk in ons vaccinatiecentrum. (Alleen als die reële kostenvergoeding gaat om beperkte vervoerskost voor maximum 2000 kilometer, kan dit wel gecombineerd worden). 

Als een vrijwilliger dus voor zijn 2 vormen van vrijwilligerswerk 2 soorten vergoeding (los van die beperkte kilometervergoeding) zou ontvangen, dan moet hij/zij een keuze maken: 

  • ofwel kiest hij voor één van beide vormen van vrijwilligerswerk;
  • ofwel doet de vrijwilliger afstand van één van beide vergoedingen. 

Een keuze om afstand te doen van onze forfaitaire vrijwilligersvergoeding kan aangeduid worden in de verklaring op eer (bijlage/annex van de afsprakennota) 

Die vrijwilligersvergoeding, kom ik daarmee niet in de problemen als ik al een loon, een werkloosheidsvergoeding, een ziekte-uitkering of een pensioen heb? En hoe zit dat met belastingen? 

Mensen met een loon, een pensioen of een vervangingsinkomen mogen een kostenvergoeding als vrijwilliger ontvangen. Zolang je de regels (maximum per dag, per jaar en geen combinaties van forfaitaire en reële kostenvergoedingen) respecteert, mag je deze ontvangen en zijn de vergoedingen vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.