Vergunning nachtwinkel

Maak een afspraakOnline aanvragen

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure stad Geel

Voor nachtwinkels op het grondgebied van stad Geel gelden de regels die zijn opgenomen in de politiecodex onder artikels 66 tot 69.

Als u een nachtwinkel wilt openen, moet u volgend aanvraagformulier bezorgen aan de dienst Stadsontwikkeling en Kernversterkend beleid.

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een vergunning voor uw nachtwinkel brengt u volgende zaken mee:

 • Uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud)
  Online aanvragen
 • Plattegrond inrichting
 • Keuringsattest laagspanning (elektriciteit)
 • Keuringsattest gasinstallatie (indien van toepassing)
 • Keuringsattest Individuele gasverwarmingstoestellen (indien van toepassing)
 • Keuringsattest centrale verwarming en schouwen (indien van toepassing)
 • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Verzekering BA
 • Huurovereenkomst/Eigendomsakte pand