Vergunning overdekken zomerterras horeca n.a.v. COVID19

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de zomerterrassen naar aanleiding van de coronacrisis uitzonderlijk en tijdelijk mogen overkapt worden van 1 november 2021 tot 1 maart 2022, nà goedkeuring van de individuele aanvraag van de horeca-uitbater. Binnen deze begrensde periode kan de overkapping geplaatst worden zonder Omgevingsvergunning.

Aanvraag tijdelijke overkapping zomerterras

Elke horeca-uitbater moet een individuele aanvraag voor het overdekken van het zomerterras ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.

De aanvraag moet verplicht o.a. volgende informatie bevatten:

 • Naam en adres horecazaak
 • Naam + contactgegevens horeca-uitbater
 • Situatieschets met afmetingen
 • Gedetailleerde omschrijving van de gebruikte materialen en inrichting

De constructie die op of over het zomerterras geplaatst wordt – voor de begrensde periode van 1 november 2021 tot 1 maart 2022 - , moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Er moet steeds 1.5m vrije doorgang blijven voor voetgangers.
 • Verankering in openbaar domein is niet toegestaan.
 • Één zijde (de gevelzijde niet meegerekend) moet steeds volledig open zijn, om een goede verluchting te garanderen.
 • Er moet voldaan worden aan de veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de brandweerzone, bv. inzake verwarming.
 • Positief advies vanuit politiezone is vereist.

Meer informatie

Onderaan deze pagina vind je alvast een reeks FAQ’s terug. Voor specifieke vragen of meer informatie kan u terecht bij centrummanager Jochen Vandeven via e-mail.

FAQ

 1. Wat als er een tent staat op mijn uitbreiding van mijn COVID-terras. Wat moet ik doen?
  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen winterterras, zomerterras en terrasuitbreiding COVID-19. Een terrasuitbreiding is niet mogelijk. Een overkapping van het bestaande zomerterras wel.
 2. Ik heb al een overkapping voorzien. Wat moet ik doen?
  Er dient een aanvraag ingediend te worden voor een tijdelijke overkapping van het zomerterras. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.
 3. Ik wil een wijzing van mijn terras aanvragen. Wat moet ik doen?
  Er dient een aanvraag ingediend te worden voor een uitzonderlijke en tijdelijke overkapping van het zomerterras. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.
 4. Indien u in de afgelopen tijd parkeerplaatsen hebt ingenomen op het openbaar domein en u wilt uw terras hierop behouden. Wat moet ik doen?
  Er dient een aanvraag ingediend te worden voor een uitzonderlijke en tijdelijke overkapping van het zomerterras. Afhankelijk van de locatie wordt bekeken of dit mogelijk is. Enkel het bestaande zomerterras kan uitzonderlijk overdekt worden. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.
 5. Ik wil een tent of overkapping op mijn particulier domein.
  Als dit over een tijdelijke periode gaat moet u een aanvraag indienen voor een uitzonderlijke en tijdelijke overkapping van het zomerterras. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.
  Als dit permanent is, moet u een omgevingsvergunning aanvragen op Omgevingsloket.be.
 6. Moet ik een belasting betalen bij inname van het openbaar domein?
  Voor 2021 is er een vrijstelling van de belasting op het uitstallen van terrassen op het openbaar domein.
 7. Welke materialen wil het stadsbestuur liever niet?
  Partytenten en in het verlengde ervan eenvoudige tenten.
  Plastic zijflappen hebben zeker niet de voorkeur.
 8. Welke materialen wil het stadsbestuur liever wel?
  a. Esthetisch en duurzaam verantwoorde materialen
  b. Hout
  c. Aluminium
  d. Staal
  e. Ordentelijk materiaalbeheer en rein houden van meubilair en grond