Aangifte van een adreswijziging (verhuis)

Opgelet: Indien u zich als niet-Belg voor de eerste keer in België vestigt, verwijzen wij u door naar inschrijving/eerste aanmelding.

Wanneer u in Geel komt wonen of uw hoofdverblijfplaats binnen Geel wijzigt, moet u daarvan binnen de acht werkdagen aangifte doen. Opgelet: u kunt dit pas aangeven wanneer u effectief verhuisd bent.

Voorwaarden

  • U moet effectief op het nieuwe adres wonen.

Procedure

  • U kunt de aangifte van verhuis online doorgeven. Uitzondering: verhuist een minderjarige met maar een van de ouders, dan moet de adreswijziging persoonlijk aan onze loketten doorgegeven worden. Als er een vonnis, notariële akte of onderlinge overeenkomst is, breng dit dan mee.
  • Een meerderjarig gezinslid kan een adreswijziging voor het volledig gezin aangeven, u dient dan slechts één afspraak te maken.
  • Een adreswijziging van een minderjarige wordt aangegeven door één van de ouders of voogd.
  • Na de aangifte van de adreswijziging komt de wijkagent langs voor een woonstcontrole.
  • Bij een positieve woonstcontrole krijgt u een kaartje van de wijkagent (Belgen). Niet-Belgen ontvangen via de post een kaartje van de dienst vreemdelingenzaken.
  • Wanneer u het kaartje van de wijkagent ontvangen hebt, kunt u na veertien dagen opnieuw een afspraak maken om de adreswijziging op de elektronische identiteitskaart (eID)/elektronische vreemdelingenkaart aan te passen.

Wat meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart
  • Eventueel volmacht als iemand anders de adreswijziging komt aangeven
  • Eventueel vonnis of onderlinge overeenkomst bij verhuis van een minderjarige met een van de ouders