Verhuur lokalen jeugdcentrum

De dienst jeugd stelt lokalen ter beschikking aan verenigingen en organisaties.

Volgende lokalen kunt u huren:

 • Greens: polyvalente ruimte voor evenementen en vergaderingen, geschikt voor 50 personen (zittend) of voor maximaal 120 personen (staand)
 • Keuken: met inbegrip van keukenmateriaal
 • Speellokaal: speel- of vergaderruimte geschikt voor 30 personen (zittend) of maximaal 65 personen (staand)
 • Speelzolder: speel- of vergaderruimte geschikt voor 70 personen (zittend) of voor maximaal 120 personen (staand)
 • Repetitielokaal: voor muziekgroepen/individuele oefenruimte, drumstel, en zanginstallatie ter plaatse. Geschikt voor 10 personen.
 • Vergaderlokaal: vergaderruimte geschikt voor 20 personen (zittend)

Voor wie?

In aanmerking komen volgende huurders, volgens categorie:

 • Categorie A: vereniging/organisatie aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad + erkende Geelse instellingen gericht op jongeren + erkende studentenorganisaties
 • Categorie B: vereniging/organisatie niet aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad
 • Categorie C: commerciële instellingen
 • Categorie D: repeterende band/individuen
 • Categorie E: jeugdwerk aangesloten bij de Geelse jeugdraad

Voorwaarden

 • Enkel voor activiteiten van socio-culturele aard
 • Onderverhuur is niet toegelaten
 • Niet toegelaten voor privé-initiatieven
 • Annuleren kan kosteloos tot één week op voorhand

Procedure

Een lokaal kan online vastgelegd worden. Indien het niet mogelijk is om online te reserveren, kan u steeds terecht op de dienst jeugd tijdens de openingsuren.

Bedrag

Lokaal

Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E

Greens

17 euro 25,5 euro 34 euro / 12,75 euro
Keuken 11,75 euro 17,50 euro 23,5 euro / 8,5 euro
Speellokaal 11,75 euro 17,50 euro 23,5 euro / 8,5 euro
Speelzolder 17 euro 25,5 euro 34 euro / 12,75 euro
Repetitielokaal / / / 2 euro (Geel), 4,25 euro (niet-Geel) /
Vergaderlokaal 11,75 euro 17,50 euro 23,5 euro / 8,5 euro

Bovenstaande prijzen zijn per dagdeel. De dagdelen worden als volgt gedefinieerd:

 • Eerste dagdeel: 09.00u tot 13.00u
 • Tweede dagdeel: 13.00u tot 17.00u
 • Derde dagdeel: 17.00u tot 22.00u
 • Vierde dagdeel: 22.00u tot officiële sluitingsuur