Verhuur lokalen jeugdcentrum

De dienst jeugd stelt lokalen ter beschikking aan verenigingen en organisaties.

Volgende lokalen kunt u huren:

 • Greens: polyvalente ruimte voor evenementen en vergaderingen
 • Keuken: met inbegrip van keukenmateriaal
 • Speellokaal: speel- of vergaderruimte geschikt voor 40 personen
 • Speelzolder: speel- of vergaderruimte geschikt voor 70 personen
 • Repetitielokaal: voor muziekgroepen/individuele oefenruimte, drumstel, en zanginstallatie ter plaatse
 • Vergaderlokaal: vergaderruimte geschikt voor 20 personen

Voor wie?

In aanmerking komen volgende huurders, volgens categorie:

 • Categorie A: vereniging/organisatie aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad + erkende Geelse instellingen gericht op jongeren + erkende studentenorganisaties
 • Categorie B: vereniging/organisatie niet aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad
 • Categorie C: commerciële instellingen
 • Categorie D: repeterende band/individuen
 • Categorie E: jeugdwerk aangesloten bij de Geelse jeugdraad

Voorwaarden

 • Enkel voor activiteiten van socio-culturele aard
 • Onderverhuur is niet toegelaten
 • Niet toegelaten voor privé-initiatieven
 • Annuleren kan kosteloos tot één week op voorhand

Procedure

Een lokaal kan online vastgelegd worden. Indien het niet mogelijk is om online te reserveren, kan u steeds terecht op de dienst jeugd tijdens de openingsuren.

 

Bedrag

Lokaal

Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E

Greens

16 euro 24 euro 32 euro / 12 euro
Keuken 11 euro 16,50 euro 22 euro / 8 euro
Speellokaal 11 euro 16,50 euro 22 euro / 8 euro
Speelzolder 16 euro 24 euro 32 euro / 12 euro
Repetitielokaal / / / 2 euro (Geel), 4 euro (niet-Geel) /
Vergaderlokaal 11 euro 16,50 euro 22 euro / 8 euro

Bovenstaande prijzen zijn per dagdeel. De dagdelen worden als volgt gedefinieerd:

 • Eerste dagdeel: 09.00u tot 13.00u
 • Tweede dagdeel: 13.00u tot 17.00u
 • Derde dagdeel: 17.00u tot 22.00u
 • Vierde dagdeel: 22.00u tot officiële sluitingsuur