Gebruik lokalen stedelijke scholen

De stad stelt lokalen (leslokalen, refters, turnzalen) van stedelijke scholen ter beschikking aan verenigingen en vzw's. Ook de concertzaal en toneelzaal van de Stedelijke Academie van Muziek Woord en Dans kan gebruikt worden.

Voor wie?

 • Elke vereniging of vzw kan over een lokaal beschikken.
 • De lokalen kunnen niet ter beschikking gesteld worden voor een privé-persoon of voor privéfeesten.

Voorwaarden

 • De activiteit moet kaderen in socio-culturele sfeer en moet een meerwaarde geven aan het culturele en verenigingsleven.

Procedure

 • Vul het online aanvraagformulier in.
 • De dienst patrimonium vraagt de beschikbaarheid na en brengt u op de hoogte.
 • U ontvangt een gebruiksovereenkomst en factuur.

Bedrag

Geïndexeerde tarieven (in euro per vier uur)

2023

 

Vereniging

aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

NIET aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

met commerciële doeleinden

Diensten van het stadsbestuur of OCMW Geel

Lokaal tot en met 100m²

13,1 19,6 27,3 0

Lokaal groter dan 100 m2

19,6 28,4 38,2 0

Concertzaal AMWD

27,8 43,7 109,1 0

Toneelzaal AMWD

21,8 32,7 54,6 0
 • De lokalen worden in gebruik gegeven per dagdeel (tijdsblok van 4 uur). Bij het overschrijden van een tijdsblok van vier uur wordt de aangesneden periode volledig aangerekend.

Boetes

 • Niet reinigen na gebruik van een lokaal: 78,5 euro
 • Verlies van sleutel van een lokaal: 100 euro + kosten vervanging sleutel
 • Verlies van badge: 20 euro

Afhandeling

 • De administratie (factuur en overeenkomst) wordt behandeld door de dienst patrimonium en wordt u verstuurd na uw aanvraag en goedkeuring.
 • Praktische afspraken zoals toegang tot het gebouw, energiebeheer, gebruik .... moet u maken met de gebouwbeheerder van het desbetreffende lokaal. Deze gegevens worden u meegedeeld in de goedkeuring van uw aanvraag.