Verhuur lokalen stedelijke scholen

De stad verhuurt lokalen (leslokalen, refters, turnzalen) van stedelijke scholen aan verenigingen en vzw's. Ook de concertzaal van de Stedelijke Academie van Muziek Woord en Dans kan gehuurd worden.

 

Voor wie?

 • Elke vereniging of vzw kan een lokaal huren.
 • De lokalen kunnen niet gehuurd worden door een privé-persoon of voor privéfeesten.

Voorwaarden

 • De activiteit moet kaderen in socio-culturele sfeer en moet een meerwaarde geven aan het culturele en verenigingsleven.

Procedure

 • Vul het online aanvraagformulier in.
 • De dienst patrimonium vraagt de beschikbaarheid na en brengt u op de hoogte.
 • U ontvangt een overeenkomst en factuur.

Bedrag

 

Vereniging

aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

NIET aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

met commerciële doeleinden

Lokaal  2

11,5 euro per dagdeel 17,5 euro per dagdeel 23 euro per dagdeel

Lokaal >100 m2

16,5 euro per dagdeel 25 euro per dagdeel 33,5 euro per dagdeel
 •  De lokalen worden verhuurd per dagdeel (voormiddag/namiddag/avond). Wenst u een ganse dag een lokaal te gebruiken, dan betaalt u 3 dagdelen.

 

Boetes

 • Niet reinigen na gebruik van een lokaal: 78,5 euro
 • Verlies van sleutel van een lokaal: 261,5 euro

Afhandeling

 • De administratie (factuur en overeenkomst) wordt behandeld door de dienst patrimonium en wordt u verstuurd na uw aanvraag en goedkeuring.
 • Praktische afspraken zoals toegang tot het gebouw, energiebeheer, gebruik, ..... dient u te maken met de gebouwbeheerder van het gehuurde lokaal. Deze gegevens worden u meegedeeld in de goedkeuring van uw aanvraag.

Belasting- en retributie- of tariefreglementen