Gebruik lokalen stedelijke scholen

De stad stelt lokalen (leslokalen, refters, turnzalen) van stedelijke scholen ter beschikking aan verenigingen en vzw's. Ook de concertzaal en toneelzaal van de Stedelijke Academie van Muziek Woord en Dans kan gebruikt worden.

Voor wie?

 • Elke vereniging of vzw kan over een lokaal beschikken.
 • De lokalen kunnen niet ter beschikking gesteld worden voor een privé-persoon of voor privéfeesten.

Voorwaarden

 • De activiteit moet kaderen in socio-culturele sfeer en moet een meerwaarde geven aan het culturele en verenigingsleven.

Procedure

 • Vul het online aanvraagformulier in.
 • De dienst patrimonium vraagt de beschikbaarheid na en brengt u op de hoogte.
 • U ontvangt een gebruiksovereenkomst en factuur.

Bedrag

 

Vereniging

aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

NIET aangesloten bij Geelse adviesraad

Vereniging

met commerciële doeleinden

Lokaal t.e.m. 100m²

12 euro per dagdeel 18 euro per dagdeel 25 euro per dagdeel

Lokaal >100 m2

18 euro per dagdeel 26 euro per dagdeel 35 euro per dagdeel

Concertzaal AMWD, Stationsstraat 29

25 euro per dagdeel 40 euro per dagdeel 100 euro per dagdeel

Toneelzaal AMWD, Stationsstraat 29

20 euro per dagdeel 30 euro per dagdeel 50 euro per dagdeel
 •  De lokalen worden in gebruik gegeven per dagdeel (voormiddag/namiddag/avond). Wenst u een ganse dag een lokaal te gebruiken, dan betaalt u 3 dagdelen.

Boetes

 • Niet reinigen na gebruik van een lokaal: 78,5 euro
 • Verlies van sleutel van een lokaal: 100 euro + kosten vervanging sleutel
 • Verlies van badge: 20 euro

Afhandeling

 • De administratie (factuur en overeenkomst) wordt behandeld door de dienst patrimonium en wordt u verstuurd na uw aanvraag en goedkeuring.
 • Praktische afspraken zoals toegang tot het gebouw, energiebeheer, gebruik .... moet u maken met de gebouwbeheerder van het desbetreffende lokaal. Deze gegevens worden u meegedeeld in de goedkeuring van uw aanvraag.