Verkeerswijzigingen in Mannestraat en Mosselgoren

In het gebied rond Mosselgoren zijn een aantal verkeerswijzigingen doorgevoerd. Na een proefopstelling vormden de reacties van de bewoners de basis voor een beslissing. In Mannestraat gaat meer dan 60% van de bewoners akkoord met een proefopstelling om in het deel van Dul naar Logen enkelrichtingsverkeer in te voeren.

Gebied rond Mosselgoren

De tijdelijke proefopstelling in het gebied rond Mosselgoren is nu al een hele tijd van kracht. De stad heeft hierover veel meldingen en reacties gekregen, en samen met de politie de afgelopen maanden gezocht naar de gepaste verkeersmaatregelen voor het hele gebied.

Eerst en vooral werd de enkelrichting in Schurendel positief beoordeeld, de stad heeft hierop
geen reactie ontvangen. Wat betreft de enkelrichting in Mosselgoren kreeg de stad veel opmerkingen. 

Daarom werden volgende beslissingen genomen door het college van burgemeester en
schepenen op aangeven van de verkeersdienst en de verkeerspolitie:

  • De enkelrichting in Schurendel wordt definitief ingevoerd.
  • In Mosselgoren wordt de enkelrichting terug opgeheven. De transportroute die Pauwels
    moet volgen, blijft wel behouden. Op deze manier kan het landbouwverkeer de percelen
    beter bereiken zonder de woonstraten te moeten gebruiken.
  • In het hele gebied wordt een snelheidsregime van 50 km/u van kracht, aangegeven
    door middel van zone 50 borden.

Deze maatregelen zijn ingegaan op 1 juli 2020.

Mannestraat

Begin februari werden de bewoners van Mannestraat bevraagd over de invoering van een enkelrichting in hun straat. De stad ontving vijfentwintig reacties (62,5%) en de meerderheid was akkoord met het voorstel om enkelrichting in te voeren van Dul naar Logen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 maart kennis genomen
van deze resultaten en beslist om deze enkelrichting in te voeren door middel van een proefopstelling. Deze proefopstelling ging in op 1 juli en wordt geëvalueerd op het einde van 2020.

Door de enkelrichting wordt het parkeren georganiseerd aan de kant van de even
huisnummers. In een enkelrichtingsstraat is het sowieso veiliger voor de tegenliggende fietser
om enkel aan de rechterkant te parkeren. Ook voor het afzetten van de kinderen aan de
school wordt het veiliger, want zij moeten de straat niet meer oversteken.

Bij de aansluiting van Mannestraat met Logen wordt een stopbord en stopstreep
aangebracht, omdat dit omwille van de beperkte zichtbaarheid veiliger is.

Gepubliceerd op donderdag 16 juli 2020 14.01 u.