Verkiezing raad van bestuur 2019-2024

Als er gemeenteraadsverkiezingen zijn, moet er ook een nieuwe raad van bestuur worden gekozen voor de sportraad.

Alle Geelse sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad, kunnen kandidaten voordragen. De kandidaten moeten lid zijn van de betrokken sportvereniging. De kandidaat vult het Formulier kandidatuur bestuur sportraad in, de vereniging ondertekent mee.

Of misschien bent u een Geelse deskundige inzake sport en wilt u zich kandidaat stellen? Ook dat kan met het formulier.

Procedure

Mail het formulier naar sportraad@geel.be of breng het binnen bij de dienst sport. De kandidatuur moet binnen zijn voor 2 november 2018 12 uur. 

Op 13 november 2018 zal de algemene vergadering van de sportraad uit de kandidaten de nieuwe raad van bestuur kiezen.